3/5/13

Programama d'empreneduria per a joves aturats


PROGRAMA D’EMPRENEDURIA I QUALIFICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ ADREÇAT PRINCIPALMENT A JOVES ATURATS


-          Col.lectius prioritaris són els joves menors de 30 anys (60 %) i la resta pot estar integrat per aturats, majors de 30 anys o treballadors en actiu.
-          Els cursos són totalment subvencionats (gratuïts).
-          Per tramitar la subvenció només han d’omplir una fitxa i aportar la fotocòpia de la demanda com inscrit al SOC i una fotocòpia del DNI.
-          La tipologia de cursos són els que demanen actualment als treballadors per poder entrar a treballar a una obra i accedir-hi al mercat laboral de la construcció, amparat per la normativa vigent.  Tenim disponibles els 4 que són més comuns i demandats:


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 8 hores.

Objectius:
-          Conèixer els conceptes bàsics i principis generals sobre prevenció de riscos generals.
-          Reconèixer els riscos més freqüents de les obres de construcció en les seves diferents fases.
-          Conèixer els equips de treball i mitjans auxiliars que s’utilitzen de forma habitual en les obres de construcció juntament amb els riscos més freqüents associats als mateixos.
-          Conèixer les diferents mesures preventives relacionades tant amb les fases d’obra com amb els equips i mitjans auxiliars.
-          Sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la seguretat i salut en el seu treball.


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS – 60 hores.
Necessari per exercir com recurs preventiu (s’ha de disposar d’un recurs preventiu a cada obra).

Objectius:
-          Assimilar els conceptes bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball.
-          Assolir els coneixements necessaris per a utilitzar els equips i materials d’una forma segura.
-          Conèixer els riscos específics i les seves mesures preventives en el sector de la construcció.
-          Conèixer i identificar les proteccions col.lectives i individuals utilitzade en el sector de la construcció.
-          Comprendre què és un pla d’evacuació i emergència i la seva importància.
-          Obtenir les nocions generals sobre la Gestió de la Prevenció.
-          Conèixer drets i deures dels treballadors i els seus òrgans de representació.
-          Aprendre quins són els principals Organismes Públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball.
-          Conèixer les normes bàsiques d’actuació davant d’un accident.


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ESPECÍFICA PER TREBALLS DE PALETERIA – 20 hores.

Objectius:
-          Saber identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de l’ofici de paleta.
-          Diferenciar els riscos específics inherets a les tasques, equips de treball i unitats d’obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
-          Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
-          Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
-          Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.


 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ESPECÍFICA PER TREBALLS DE REHABILITACIÓ I DEMOLICIÓ – 20 h.

Objectius:
-          Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de l’ofici de paleta relatiu als treballs de demolició i rehabilitació.
-          Reconèixer els riscos específics inherets a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per la seva aplicació en cada cas.
-          Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
-          Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuaciò.
-          Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
-          Provocar la participació i implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.
-          Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.  


Per inscriure’us a un dels cursos a dalt indicats o obtenir més informació podeu contactar amb:

Departament de FORMACIÓ
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Gran via de les Corts Catalanes, 663, baixos (costat Plaça Tetuan).
Tel. 932 659 430Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Publica el teu anunci!