28/11/16

10 ERRADES QUE PODEN FER QUE ET DESCARTIN EN 

UNA ENTREVISTA DE FEINA


1. Manca d’interès previ per l’empresa que ofereix la vacant. És important que quan et truquin per fer una entrevista, busquis informació sobre aquella empresa per conèixer al detall a que es dediquen, quina és la seva filosofia o ideari, etc. Aquesta informació avui en dia la trobaràs amb facilitat a internet i si l’entrevistador et fa alguna pregunta sobre aquestes qüestions,  veurà que tens interès per treballar en aquella empresa.

2. Vestimenta massa informal. Vesteix de manera correcta, és a dir, hauries d’adequar la teva vestimenta al lloc de treball que optes.

3.   Improvisar a l’entrevista. És millor que et preparis l’entrevista, pots fer un guió sobre el tipus de preguntes que consideres que et poden fer i preparar les respostes. Tenir un discurs preparat, que no sigui improvisat pot evitar cometre errades.

4.       Comunicació no verbal inapropiada. Vigila tant la comunicació verbal com la no verbal, recorda que és tant important el que es diu com allò com es diu. Manté una postura correcta durant l’entrevista, evita posar cares, creuar els braços...

5.       Tics nerviosos. Tocar la cara o el cabell constantment, balancejar-se a la cadira, dir coletilles...Són senyals de nerviosisme, per tant, intenta evitar-ho. Has de donar seguretat en tu mateix i confiança.

6.       Intentar dirigir l’entrevista. Això seria una gran errada ja que és l’entrevistador qui l’ha de dirigir, el que pots fer és aprofitar les preguntes que et faci per demostrar els teus coneixements.

7.       No mostrar interès per la vacant que t’ofereixen. Normalment al final de l’entrevista sempre et pregunten si tens qualsevol dubte o si tens alguna pregunta. Seria bo mostrar interès per aquell lloc de treball i profunditzar més en alguna qüestió o per preguntar alguna cosa més sobre l’empresa, etc.

8.       Insistir en el salari. En les primeres entrevistes es desaconsella preguntar pel salari, ho pots esbrinar buscant el conveni. Si l’entrevistador et demana quan vols guanyar, seria convenient donar una franja salarial de referència (si has fet la recerca prèvia molt millor per adequar-la al lloc de responsabilitat i experiència similar al que t’ofereixen).

9.       Parlar malament de l’antiga empresa. Quan et preguntin per les antigues feines tracta de parlar amb respecte de totes encara que hagis tingut una mala experiència, ja que això pot donar molta informació sobre tu.

10.   Ser descortès amb la persona entrevistadora. Saluda a l’entrada donant la mà, sigues atent i educat durant tota l’entrevista, i abans de marxar dóna la mà i  les gràcies per l’oportunitat que t’estant oferint.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Publica el teu anunci!