2/7/13

Activa't


JCI Barcelona organitzen la 15a edició de l'Acadèmia Catalana Joves Emprenedors [4], un programa
de formació dirigit a joves de 18 a 35 anys amb inquietuds emprenedores en qualsevol àmbit
d’actuació (empresarial, social, associatiu, educatiu, cultural, etc.), amb la finalitat de proporcionar
oportunitats als joves de desenvolupar el lideratge, l’emprenedoria, la responsabilitat social i la
companyonia per al seu creixement personal i assumpció de noves competències i poder crear, així,
canvis positius en el seu entorn i en la comunitat.
Els dies 5, 6 i 7 de juliol a La Salle Campus Barcelona