25/11/14

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A JOVES!La Fundació El Llindar de Cornellà té previst realitzar una sèrie de cursos( si son aprovats i atorgats pel Servei d’ Ocupació de Catalunya) adreçats a joves menors de 25 anys desocupats.
Per poder participar a les accions de formació professional per a l’ ocupació, cal que els/les alumnes disposin de  NIF/NIE i estiguin inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat i complir els requisits que estableixi cada programa formatiu.

Per a més informació i pre-reserva de plaça  envieu  sol·licituds  i/o consultes a  areainserciolaboral@elllindar.org o al 933773189/615658975
Les accions formatives previstes són:
MANTENIMENT DEL MOTOR I DELS SEUS SISTEMES AUXILIARS(certificat de professionalitat de nivell 2 )
Competència general: Realitzar operacions de manteniment en el motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils, aplicant  les tècniques i procediments establerts pel fabricant aconseguint  la qualitat demanada i en condicions de seguretat.
Requisits: És una formació de NIVELL 2 adreçada a joves majors de 17 anys i menors de 25 anys i hauran d’ aportar el seu CV. i la documentació acreditativa de de complir algun(NO TOTS) dels següents requisits formatius o laborals:
·         Certificat de professionalitat Nivell 1 de la família del TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (PQPI, JXO, CFGM del sector sense finalitzar o finalitzat,. Graduat de l’ ESO, cursos privats. .)
·         Certificat d’ empresa que acrediti  experiència en el sector.(contractes, informe de vida laboral....)
Horari: Tardes, de dilluns a divendres                        
Durada total del curs: 520h(amb 80h de pràctiques en empresa incloses)
 
SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA(certificat de professionalitat  nivell 1 )
Competència general: Preparar els equips, realitzar tècniques de neteja i condicionament dels cabells i cuir cabellut i aplicar tècniques de canvis de forma i color, sota la supervisió del tècnic/a responsable, en condicions d'higiene i seguretat òptimes.
Requisits: És una formació de NIVELL 1 adreçada a joves majors de 16 anys i menors de 25 anys i no s’ exigiran requisits acadèmics ni professionals.
Horari: matins, de dilluns a divendres                        
Durada total del curs: 210h(amb 120h de pràctiques en empresa incloses)

SERVEIS AUXILIARS D'ESTÈTICA (certificat de professionalitat de nivell 1 )
Competència general: Embellir les ungles, aplicar tècniques d'eliminació del borrissol per procediments mecànics i decolorar-lo i realitzar maquillatge de dia, respectant les normes de seguretat i salut durant els processos, preparant els productes, estris i aparells, higienitzant-los, desinfectant-los o esterilitzant-los, tot sota la supervisió del tècnic/a responsable.
Requisits: És una formació de NIVELL 1 adreçada a joves majors de 16 anys i menors de 25 anys i no s’ exigiran requisits acadèmics ni professionals.
Horari: matins, de dilluns a divendres                        
Durada total del curs: 240h (amb 120h de pràctiques en empresa incloses)

11/11/14

Necessites homologar un títol estranger?

Has cursat estudis a l'estranger i necessites homologar el títol per poder continuar estudiant?

Aquí trobaràs la informació necessària per poder tramitar l'homologació:

Convalidació amb l'ESO, Batxillerat, Formació Professional o Ensenyaments de Règim Especial
Homologacions-Estudiar a Catalunya

També us podeu dirigir a:
Serveis Territorials
C/ Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telf: 93 685 94 50

Convalidacions Estudis Universitaris
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)

4/11/14

Inscripcions per obtenir el Graduat d'Educació Secundària (GES) a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

Del dia 3 al 7 de novembre s'obre el període de matriculació pel curs d'obtenció del Graduat d'Educació Secundària (GES) a l'Institut Obert de Catalunya.

Aquest organisme facilita diversos ensenyaments a distància i, en el cas del GES, es poden matricular alumnat nou cada trimestre.

Més informació:  

Institut Obert de Catalunya
Calendari de matriculació