13/12/16

Vols ser emprenedor?

Cada vegada són més les persones que opten per la creació de la seva pròpia empresa, ja sigui individualment o col·lectivament, com a forma de desenvolupar la seva carrera professional.

La creació d'una empresa neix d'una idea inicial (perquè s’ha detectat una necessitat, perquè cal innovar degut als canvis de la societat, etc) juntament amb una primera voluntat d'establir-se per compte propi.

Quins aspectes s’han de tenir en compte:

- La capacitat pròpia:  És necessari reflexionar i conèixer les possibilitats pròpies per fer realitat el projecte i preveure les contradiccions i obstacles que posteriorment poden sorgir.

-El producte o el servei: Cal conèixer els proveïdors, les condicions de pagament, els terminis i les característiques del servei, les inversions necessàries per produir-los, les infraestructures, el cost de l'evolució tecnològica, les formes d'organització, els permisos necessaris, etc.

-El mercat: Valorar la necessitat que té el mercat d’allò que tu ofereixes, conèixer la competència, com es farà la captació de clients, estudiar la forma de com es farà arribar el producte, com es distribuirà, quina publicitat serà necessària per donar-ho a conèixer, quin serà el preu de venda adequat perquè sigui competitiu i rendible, etc.

-El finançament: És fonamental treballar la part financera amb detall, estudiar quins recursos es poden aportar i quins cal sol·licitar. Cal tenir present que quan es volen captar recursos aliens, és necessari convèncer els agents que els poden proporcionar de l'oportunitat i viabilitat del projecte, i aportar les garanties necessàries per assegurar el retorn del préstec.

Ser empresari/ària és un ofici que cal aprendre
 i perfeccionar per tenir èxit.


Quines competències ha de tenir l’emprenedor/a?

  • Facilitat per prendre decisions
  • Capacitat de direcció
  • Innovació
  • Creativitat
  • Afany de superació
  • Audàcia i capacitat per assumir riscos i responsabilitats.

Si has fet la valoració i reflexió sobre les qüestions anteriors i estàs disposat/ada i convençut/ada de crear el teu propi negoci, a continuació et deixo un link on pots trobar tota la informació necessària per assessorar-te i engegar el teu projecte d’autoocupació.

http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/7/12/16

QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT?


Segurament has sentit parlar dels certificats de professionalitat, però no saps molt bé que són exactament.

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les  competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Pots consultar l’oferta formativa de certificats de professionalitat del SOC al seu cercador online: www.oficinadetreball.gencat.cat/cercadorcursos

I per obtenir informació més detallada referent als certificats de professionalitat, la pots trobar en la següent direcció :